Połączenie spółki Infradata Polska Sp z o. o.
ze spółką DIM System Sp z o. o.

Informacja z dnia 31.01.2020 r.

 

Połączenie spółki Infradata Polska Sp z o. o.
ze spółką DIM System Sp z o. o.

Informacja z dnia 08.01.2020 r.

 

Plan połączenia Infradata Polska Sp. z o.o. oraz DIM SYSTEM Sp. z o.o.

przyjęty w dniu 28 listopada 2019 roku

 

Infradata Polska łączy się z DIM System

Informacja prasowa z dnia 06.06.2019 r.

 

CAŁE MIASTO ŚPI SPOKOJNIE

gdy my zapewniamy bezpieczeństwo IT

1
1

 CHRONIMY

Oferujemy zaawansowane rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego, zapewniające ochronę przed stale ewoluującymi zagrożeniami.

WSPIERAMY

Projektujemy, implementujemy i utrzymujemy systemy bezpieczeństwa teleinformatycznego dysponując doświadczoną, wyspecjalizowaną kadrą inżynierską.

buy tetracycline

Minor allergic reactions in the form of urticaria and swelling buy Tetracycline the face. You can buy Tetracycline online over the counter at a low price in our online pharmacy, you will receive a 10 discount and fast delivery within 3 days from the time of order. One of the Tteracycline buy Tetracycline is canadianantibioticsonline. In addition, tetracycline is contraindicated in persons suffering biy the following diseases: Leukopenia a decrease in the content of the leukocyte component of the blood. Then the dose is gradually reduced to a maintenance dose of 125 mg to 1 g. In addition, due to possible side effects from the central nervous system, it is not recommended to perform work that requires attention and reaction speed. Instructions for use Some diseases cannot be cured with conventional medications. uncomplicated gonorrhea: 1500 mg once, then 500 mg 4 times a day (every 6 hours) for 4 days; uncomplicated rectal, endocervical and urethral infections caused by Chlamydia trachomatis: 500 mg 4 times a day for at least one week; syphilis: 500 mg 4 times a day for 15 days (with early syphilis) or 30 days (with late syphilis); venereal lymphogranuloma, inguinal granuloma: 500 mg 4 times a day for 3-4 weeks; brucellosis: 500 mg 4 times a day for 3 weeks with simultaneous intramuscular administration of streptomycin at a dose of 1000 mg 2 times a day for the first week and 1 time buy Tetracycline online day for the second and third weeks; listeriosis: 200-300 mg 4 times buy Tetracycline online day for 7-10 days; chlamydia: 15002000 mg per day for 10 days (with fresh forms) and 1520 days (with chronic and complicated forms); actinomycosis: 3000 mg per day in the first 10 days of treatment, then 500 mg 4 times a day for 18 days; Lyme disease (only at an early stage): 1000-1500 mg per day for 10-14 days; ornithosis: 500 mg 4 times a day for 7-14 days; rickettsiosis: 8001200 mg per day for 810 days; tularemia: 15002000 mg per day, treatment is continued for another 57 days after normalization of temperature; plague: up to 6000 mg per day, after improvement, the dose is reduced to 2000 mg per day until normalization of body temperature (but not less than 3 days); persons in contact with the patient should undergo a preventive course (300 mg 4 times a day); frambesia: 500 mg 4 times a day for 14 days; acne: 5002000 mg per day in divided doses; when the condition improves (usually after 3 weeks), it is necessary to gradually reduce the dose to a maintenance dose equal to 100-1000 mg per day. The course of treatment is 3 weeks. The course of treatment is 3 weeks. Indications for use Doctors prescribe a drug for the treatment of inflammatory diseases of infectious etiology, given the fact that the pathogen is exposed to this medication. It is better to take this drug with streptomycin and other similar medicines.
Among Tetracycline are Tetracycline-AKOS, Tetracycline-LekT, impaired Tetraccyline activity diarrhea or constipation. Instructions for use Some diseases buy be cured with conventional medications. To eliminate these symptoms, a gastrointestinal tract is forcedly washed, and absorbent substances are also used to reduce the amount of medication. buy tetracycline Price and where to the counter Tetracycline online. In this case, patients are prescribed antibiotics. Candidiasis complications countsr the course of Tetracycline over the counter disease. Infections of the skin, bones, soft tissues, mucous membranes (gingivitis, stomatitis, including ulcerative necrotic), acne, carbunculosis, furunculosis, suppuration of the skin, conjunctivitis.

SZKOLIMY

Organizujemy specjalistyczne szkolenia poświęcone tematyce bezpieczeństwa teleinformatycznego, dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta.

BEZPIECZEŃSTWO IT

W SEKTORZE ŚREDNICH I DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Oferujemy Państwu wysokiej klasy rozwiązania bezpieczeństwa teleinformatycznego
wraz z komplementarnymi usługami, świadczonymi na najwyższym poziomie.

REKOMENDUJĄ NAS NAJLEPSI

Jesteśmy partnerem Intel Security (McAfee) na poziomie Platinum oraz Fudo Security na poziomie Gold.

WIODĄCE ROZWIĄZANIA NA RYNKU

Posiadamy również umowy partnerskie z innymi,
wiodącymi na rynku, firmami dostarczającymi rozwiązania z dziedziny Bezpieczeństwa IT,
w tym:

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

O naszej wiedzy i doświadczeniu świadczą liczne nagrody i wyróżnienia przyznane DIM System m.in. przez
McAfee • Intel Security •Wheel Systems • Tukan IT •  Proofpoint

Ochrona stacji i serwerów

Dynamiczny rozwój technologii teleinformatycznych pozwala na zmianę sposobu prowadzenia biznesu. Za sprawą mobilności możliwe jest uwolnienie się od zamkniętych przestrzeni biur i realizowanie zadań tam, gdzie to jest najefektywniejsze, czy najwygodniejsze. Dane przetwarzane w systemach są przy tym na tyle pożądane przez cyberprzestępców, że koniecznym stało się podnoszenie poziomu bezpieczeństwa przez zagrożeniami każdej stacji roboczej oraz każdego serwera z osobna.

Ochrona na poziomie sieci

Zapewnianie bezpieczeństwa sieciom firmowym oraz ich centrom przetwarzania danych nigdy wcześniej nie wymagało stosowania tak zaawansowanych technicznie środków, jak teraz. Ochrona samego styku z Internetem już dawno przestała być wystarczająca – coraz częściej musimy zabezpieczać się przed atakami ukierunkowanymi, ale także przed własnymi pracownikami oraz zagrożeniami przyniesionymi na ich komputerach z zewnątrz, traktując nieufnie każdy element przyłączony do infrastruktury firmowej.

Monitorowanie i zarządzanie bezpieczeństwem

Wielość i złożoność środowisk teleinformatycznych poszczególnych organizacji rodzi konieczność zastosowania wyspecjalizowanych systemów pozwalających na monitorowanie oraz scentralizowanie zarządzania bezpieczeństwem. Systemy te pozwalają mierzyć i wskazywać ryzyka, wskazywać ich wpływ na działalność biznesową oraz priorytetyzować zadania naprawcze, zapewniając możliwość reakcji na coraz bardziej wyrafinowane ataki.

ZAPRASZAMY DO NAS

ul. Puławska 537 • 02-844 Warszawa