Połączenie spółki Infradata Polska Sp z o. o.
ze spółką DIM System Sp z o. o.

Informacja z dnia 31.01.2020 r.

 

Połączenie spółki Infradata Polska Sp z o. o.
ze spółką DIM System Sp z o. o.

Informacja z dnia 08.01.2020 r.

 

Plan połączenia Infradata Polska Sp. z o.o. oraz DIM SYSTEM Sp. z o.o.

przyjęty w dniu 28 listopada 2019 roku

 

Infradata Polska łączy się z DIM System

Informacja prasowa z dnia 06.06.2019 r.

 

CAŁE MIASTO ŚPI SPOKOJNIE

gdy my zapewniamy bezpieczeństwo IT

1
1

 CHRONIMY

Oferujemy zaawansowane rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego, zapewniające ochronę przed stale ewoluującymi zagrożeniami.

WSPIERAMY

Projektujemy, implementujemy i utrzymujemy systemy bezpieczeństwa teleinformatycznego dysponując doświadczoną, wyspecjalizowaną kadrą inżynierską.

SZKOLIMY

Organizujemy specjalistyczne szkolenia poświęcone tematyce bezpieczeństwa teleinformatycznego, dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta.

BEZPIECZEŃSTWO IT

W SEKTORZE ŚREDNICH I DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Oferujemy Państwu wysokiej klasy rozwiązania bezpieczeństwa teleinformatycznego
wraz z komplementarnymi usługami, świadczonymi na najwyższym poziomie.

REKOMENDUJĄ NAS NAJLEPSI

Jesteśmy partnerem Intel Security (McAfee) na poziomie Platinum oraz Fudo Security na poziomie Gold.

WIODĄCE ROZWIĄZANIA NA RYNKU

Posiadamy również umowy partnerskie z innymi,
wiodącymi na rynku, firmami dostarczającymi rozwiązania z dziedziny Bezpieczeństwa IT,
w tym:

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

O naszej wiedzy i doświadczeniu świadczą liczne nagrody i wyróżnienia przyznane DIM System m.in. przez
McAfee • Intel Security •Wheel Systems • Tukan IT •  Proofpoint

Ochrona stacji i serwerów

Dynamiczny rozwój technologii teleinformatycznych pozwala na zmianę sposobu prowadzenia biznesu. Za sprawą mobilności możliwe jest uwolnienie się od zamkniętych przestrzeni biur i realizowanie zadań tam, gdzie to jest najefektywniejsze, czy najwygodniejsze. Dane przetwarzane w systemach są przy tym na tyle pożądane przez cyberprzestępców, że koniecznym stało się podnoszenie poziomu bezpieczeństwa przez zagrożeniami każdej stacji roboczej oraz każdego serwera z osobna.

Ochrona na poziomie sieci

Zapewnianie bezpieczeństwa sieciom firmowym oraz ich centrom przetwarzania danych nigdy wcześniej nie wymagało stosowania tak zaawansowanych technicznie środków, jak teraz. Ochrona samego styku z Internetem już dawno przestała być wystarczająca – coraz częściej musimy zabezpieczać się przed atakami ukierunkowanymi, ale także przed własnymi pracownikami oraz zagrożeniami przyniesionymi na ich komputerach z zewnątrz, traktując nieufnie każdy element przyłączony do infrastruktury firmowej.

Monitorowanie i zarządzanie bezpieczeństwem

Wielość i złożoność środowisk teleinformatycznych poszczególnych organizacji rodzi konieczność zastosowania wyspecjalizowanych systemów pozwalających na monitorowanie oraz scentralizowanie zarządzania bezpieczeństwem. Systemy te pozwalają mierzyć i wskazywać ryzyka, wskazywać ich wpływ na działalność biznesową oraz priorytetyzować zadania naprawcze, zapewniając możliwość reakcji na coraz bardziej wyrafinowane ataki.

ZAPRASZAMY DO NAS

ul. Puławska 537 • 02-844 Warszawa