O firmie

W dniu 31 stycznia 2020 nastąpiło połączenie spółek DIM System Sp. z o.o. oraz Infradata Sp. z o.o.

Działając w imieniu spółki INFRADATA POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 537, 02-844 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000406699, („INFRADATA POLSKA Sp. z o.o.”), niniejszym zawiadamiamy, że w dniu 31 stycznia 2020 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o połączeniu spółki INFRADATA POLSKA Sp. z o.o. ze spółką DIM SYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 537, 02-844 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000414673 („DIM SYSTEM Sp. z o.o.”).

Połączenie nastąpiło na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku spółki DIM SYSTEM Sp. z o.o. na spółkę INFRADATA POLSKA Sp. z o.o. („Połączenie przez przejęcie”).

W związku z powyższym, na podstawie art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z dniem połączenia, tj. 31 stycznia 2020 r., INFRADATA POLSKA Sp. o.o. wstąpiła z mocy prawa we wszystkie prawa i obowiązki spółki DIM SYSTEM Sp. z o.o. Powyższe oznacza, że  ww. dniem połączenia INFRADATA POLSKA Sp. z o.o. stała się w szczególności stroną umów zawartych przez DIM SYSTEM Sp. z o.o., bez konieczności zawierania nowych umów czy aneksów. Wszelkie umowy oraz inne zobowiązania zawarte przez DIM SYSTEM Sp. z o.o. będą realizowane przez INFRADATA POLSKA Sp. z o.o.

Jednocześnie informujemy, że od 31 stycznia 2020 r. wszelkie dokumenty w tym księgowe i finansowe powinny być wystawione i doręczone INFRADATA POLSKA Sp. z o.o., zgodnie z danymi przedstawionymi poniżej:

INFRADATA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

adres: ul. Puławska 537, 02-844 Warszawa,

KRS 0000406699,

NIP 107-002-12-26

REGON 145937645

Jednocześnie wskazujemy numer rachunku bankowego INFRADATA POLSKA Sp. z o.o., na który winny być regulowane wszelkie płatności: 39 1090 1883 0000 0001 1785 2442 (PLN)

Zarząd INFRADATA POLSKA Sp. z o.o.

POBIERZ PEŁNY KOMUNIKAT O POŁĄCZENIU W PDF W JĘZYKU POLSKIM
POBIERZ PEŁNY KOMUNIKAT O POŁĄCZENIU W PDF W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM

DIM System najlepsze rozwiązania IT Security

Oferta DIM System Sp. z o.o. oparta jest o potencjał i wiedzę profesjonalnego zespołu pracowników, uwzględniając wieloletnie doświadczenie wynikające z rozmaitych projektów o charakterze wdrożeniowym oraz analitycznym.

Nasze referencje, świadczą o tym, iż możemy sprostać każdemu wyzwaniu związanemu z bezpieczeństwem IT i dobrać optymalne rozwiązanie adresujące każde, nawet najbardziej złożone wymagania.

Oferujemy starannie wybrane, najlepsze na rynku rozwiązania, wiodących światowych producentów.

DLP (Data Loss Prevention)
System McAfee DLP chroni przed wyciekiem danych, pozwala kontrolować w jaki sposób użytkownicy uzyskują dostęp do danych poufnych, co z nimi robią, czy wynoszą np. w nieautoryzowany sposób na pamięciach USB czy też przy pomocy poczty elektronicznej. System pozwala tworzyć szczegółowe scenariusze, może zarówno monitorować jak i blokować zabronione politykami działania. Oferowane przez nas  rozwiązanie jest oparte na produktach firmy Intel Security i zarządzane przez konsolę ePO, dzięki której system McAfee DLP można rozbudować o rozwiązanie do klasyfikacji dokumentów i informacji  (Tukan GREENmod) oraz funkcjonalność szyfrowania dysków twardych, plików współdzielonych i napędów przenośnych.
Privileged Access Management (PAM) oraz nagrywanie zdalnych sesji administracyjnych.
Rozwiązania Wheel Systems oraz CyberArk służą do zarządzania hasłami użytkowników uprzywilejowanych w systemach operacyjnych, aplikacjach i urządzeniach sieciowych wykorzystywanych w infrastrukturach teleinformatycznych. System zapewnia nagrywanie i monitorowanie sesji użytkowników uprzywilejowanych oraz zarządzanie poziomami uprawnień.
Bezpieczeństwo Aplikacji Webowych oraz baz danych
Rozwiązania nowej generacji Imperva zapewniające bezpieczeństwo danych w Data Center. Rozwiązania te zapewniają ochronę przed kradzieżą wrażliwych danych zarówno przez hakerów jak i zainfekowanych użytkowników. System identyfikuje i zabezpiecza wartościowe dane w zasobach plikowych, aplikacjach Web (systemy WAF) oraz bazach danych (systemy DAM).
System klasy SIEM
McAfee Enterprise Security Manager to nowoczesne i innowacyjne rozwiązanie, pozwalające agregować dane o zdarzeniach, podatnościach i ryzykach. Charakteryzuje się zaawansowanymi mechanizmami logiki zarządzania bezpieczeństwem, szybkim czasem reakcji na incydenty, bezproblemowym zarządzaniem logami oraz rozbudowanymi raportami dotyczącymi zgodności.
Ochrona styku z Internetem
McAfee Web Gateway lub Blue Coat ProxySG to najlepsze na ryku kompleksowe systemy zabezpieczeń ruchu przychodzącego i wychodzącego wraz z rozbudowanym raportowaniem. Umożliwiają kontrole nad ruchem w sieci poprzez uwierzytelnianie użytkowników, filtrowanie WWW, zapobieganie utracie danych, kontroli  i zapewnianiu widoczności ruchu szyfrowanego SSL, buforowanie treści, zarządzanie pasmem, rozdzielanie strumienia.
System typu sandbox
McAfee Advance Threat Defence oraz FireEye to nowoczesne  urządzenia do blokowania zaawansowanych ataków malware, ataków zero-day oraz ukierunkowanych ataków APT . Dodają zintegrowaną, wielopoziomową ochronę przeciwko dzisiejszym, szybko zmieniającym się, wielokierunkowym zagrożeniom opartym o aplikacje www, pocztę elektroniczna i zwykłe pliki.
Intrusion Prevention System 
System McAfee Network Security Platform zapewnia najlepszą w swojej klasie efektywność, skalowalność, wydajność oraz poziom zarządzania. Rozwiązanie chroni przez najnowszym malware, atakami typu zero-day, botnetami, atakami typu DOS i zaawansowanymi atakami ukierunkowanym.
Rozwiązania Next Generation Firewall
Palo Alto Networks to innowacyjny producent nowej generacji systemów zabezpieczeń opartych na polityce bezpieczeństwa bazującej na użytkownikach i granularnej kontroli używanych przez nich aplikacji oraz zawartości transmitowanej poprzez sieć przedsiębiorstwa. Dzięki opatentowanej technologii App-ID system bezbłędnie identyfikuje aplikacje sieciowe niezależnie od używanych portów, protokołów, taktyki transmisji czy nawet szyfrowania SSL. Pozwala także analizować zawartość w celu zatrzymania szerokiego spektrum zagrożeń związanych z wyciekiem informacji – wszystko bez degradacji wydajności – przepustowość na poziomie 10Gbps.
System do zarządzania podatnościami 
Firma Rapid7 jest najbardziej zaawansowanym technicznie producentem oferującym rozwiązania z kategorii Vulnerability Management. Rozwiązanie Rapid7 Nexpose zapewnia identyfikację podatności oraz ocenę powodowanego przez nie ryzyka dla wszystkich elementów systemu informatycznego przedsiębiorstwa. Dostępne w Nexpose rozbudowane narzędzia raportowania pozwalają na prezentowanie informacji w sposób zrozumiały dla osób decyzyjnych oraz sprawne planowanie działań naprawczych.

Połączenie sił to początek,
pozostanie razem to postęp,
wspólna praca to sukces.

Henry Ford

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

O naszej wiedzy i doświadczeniu świadczą liczne nagrody i wyróżnienia przyznane DIM System m.in. przez
McAfee • Intel Security •Wheel Systems • Tukan IT •  Proofpoint