Rozwiązania

Ochrona stacji i serwerów

Dynamiczny rozwój technologii teleinformatycznych pozwala na zmianę sposobu prowadzenia biznesu. Za sprawą mobilności możliwe jest uwolnienie się od zamkniętych przestrzeni biur i realizowanie zadań tam, gdzie to jest najefektywniejsze, czy najwygodniejsze. Dane przetwarzane w systemach są przy tym na tyle pożądane przez cyberprzestępców, że koniecznym stało się podnoszenie poziomu bezpieczeństwa przez zagrożeniami każdej stacji roboczej oraz każdego serwera z osobna.

Ochrona na poziomie sieci

Zapewnianie bezpieczeństwa sieciom firmowym oraz ich centrom przetwarzania danych nigdy wcześniej nie wymagało stosowania tak zaawansowanych technicznie środków, jak teraz. Ochrona samego styku z Internetem już dawno przestała być wystarczająca – coraz częściej musimy zabezpieczać się przed atakami ukierunkowanymi, ale także przed własnymi pracownikami oraz zagrożeniami przyniesionymi na ich komputerach z zewnątrz, traktując nieufnie każdy element przyłączony do infrastruktury firmowej.

Monitorowanie i zarządzanie bezpieczeństwem

Wielość i złożoność środowisk teleinformatycznych poszczególnych organizacji rodzi konieczność zastosowania wyspecjalizowanych systemów pozwalających na monitorowanie oraz scentralizowanie zarządzania bezpieczeństwem. Systemy te pozwalają mierzyć i wskazywać ryzyka, wskazywać ich wpływ na działalność biznesową oraz priorytetyzować zadania naprawcze, zapewniając możliwość reakcji na coraz bardziej wyrafinowane ataki.