MONITOROWANIE I ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM

Współczesne przedsiębiorstwa narażone są na wiele ryzyk (wewnętrznych i zewnętrznych), które mogą negatywnie wpływać na założone cele, osiągane wyniki i ogólną kondycję organizacji. Zagrożenie jest tym większe, im mniej sprawny jest proces identyfikacji i zarządzania ryzykiem oraz im mniejsza jest wiedza o zdarzeniach zachodzących w organizacji i statusie jej poszczególnych elementów (np. departamentów, dostawców czy systemów informatycznych).

Dodatkowo organizacje narażone są na kary finansowe za działanie niezgodnie z przepisami (np. dotyczącymi ochrony i przetwarzania danych osobowych).

Główne korzyści korzystania z AdaptiveGRC

 • Szybki dostęp do informacji.
 • Skuteczniejsze zarządzanie i kontrola procesów.
 • Czas poświęcony na zadania administracyjne ograniczony do minimum.
 • Więcej czasu na analizę danych i podejmowanie decyzji.
 • Automatycznie generowane raporty i analizy.
 • Bardziej świadome podejmowanie kluczowych decyzji biznesowych.
 • Znaczne oszczędności dla organizacji.

AdaptiveGRC Compliance Manager

Efektywne i elastyczne narzędzie pozwalające usprawnić i przyśpieszyć identyfikacje obszarów ryzyka, a także zarządzanie zgodnością z przepisami. Umożliwia między innymi:

 

 • Określenie ryzyka związanego z działalnością poszczególnych działów i współpracą z dostawcami.
 • Określenie stanu zgodności z obowiązującymi przepisami i wytycznymi.
 • Tworzenie raportów w ciągu kilku sekund, bez konieczności ponownego opracowywania danych.

AdaptiveGRC Enterprise Risk Manager

Skuteczne narzędzie służące opisowi i wizualizacji ryzyk. Zaprojektowane, by zapewnić lepszą analizę obszarów ryzyka, sprawniejszy monitoring i zarządzanie działaniami naprawczymi oraz bardziej efektywne raportowanie.

AdaptiveGRC Enterprise Architect Manager

Narzędzie, dzięki któremu:

 

 • Wszelkie informacje o systemach IT wykorzystywanych w organizacji będą dostępne w jednym miejscu (m.in. o tym, jakie są powiązania między poszczególnymi systemami, jakie dane wrażliwe i osobowe są przez nie przetwarzane i przechowywane, kto jest ich dostawcą).
 • Możliwe jest szacowanie ryzyka i zagrożeń związanych z określonymi systemami.
 • Zapewniony jest dostęp do raportów i dynamicznych wizualizacji dotyczących środowiska informatycznego w organizacji.

AdaptiveGRC Quality Manager

Narzędzie służące planowaniu i zarządzaniu czynnościami wykonywanymi po dokonanej ocenie, audycie czy zarejestrowaniu ryzyka operacyjnego. Pozostałe moduły służą wykryciu, rejestracji i analizie zagrożeń, podczas gdy Quality Manager pomaga we wprowadzeniu działań korygujących i zarządzaniu nimi.

AdaptiveGRC Audit Manager

Narzędzie wspierające działania audytowe. Umożliwia m.in. planowanie działań, tworzenie odpowiednich list kontrolnych, opracowywanie wyników, przygotowywanie raportów.

AdaptiveGRC Hurtownia Danych

Zastosowany model danych i umiejętności ich analizy za pomocą środowiska BI pozwalają przekształcić zbiory danych dotyczące nadzoru korporacyjnego, zarządzania ryzykiem i zgodnością w jedną centralną strukturę raportowania. Dzięki wdrożeniu Hurtowni Danych można uzyskać niespotykane możliwości tworzenia raportów na temat stanu ryzyka i zgodności.

Główne cechy

AdaptiveGRC wspomaga zarządzanie organizacjami w zakresie:

 

 • Nadzoru korporacyjnego – ułatwia działanie według właściwego, efektywnego i przejrzystego modelu zarządzania.
 • Zarządzania ryzykiem – pozwala identyfikować i zarządzać ryzykiem oraz podejmować świadome decyzje odnośnie aktualnych zagrożeń.
 • Zgodności z przepisami – ułatwia monitorowanie stanu zgodności z przepisami i standardami.
 • AdaptiveGRC jest systemem, którego wirtualne moduły mogą być używane samodzielnie lub jako część w pełni zintegrowanego środowiska. Dzięki wspólnemu modelowi danych, informacje są przechowywane i dostępne w jednym miejscu, co znacznie ułatwia ich analizę bez potrzeby ponownego przetwarzania.
 • Oprogramowanie zostało zbudowane wedle najwyższych standardów dotyczących systemów informatycznych i ich bezpieczeństwa (np.zapewnia funkcje rejestru zdarzeń (audit trail) i podpisu elektronicznego).
 • AdaptiveGRC zaprojektowany został tak, aby mógł być łatwo zintegrowany z innymi systemami i aplikacjami działającymi w większości dużych organizacji. Ponadto oferta producenta zawiera hurtownie danych GRC oraz dostosowane do potrzeb klienta rozwiązania GRC z zakresu Business Intelligence, natywnie integrujące się z AdaptiveGRC.
 • AdaptiveGRC to elastyczny system dostępny „od ręki” o możliwościach rozwiązań dedykowanych. Stanowi ogromną wartość dla każdej organizacji chcącej usprawnić swoje procesy w zakresie zarządzania ryzykiem i zgodnością, a tym samym osiągnąć znaczne oszczędności.