MONITOROWANIE I ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM

Obecnie środowiska sieciowe są coraz bardziej skomplikowane, pozostając jednocześnie głównym medium umożliwiającym działanie organizacji, dlatego też sprawą krytyczną jest zapewnienie niezakłóconego działania sieci oraz szybkiej reakcji na awarie.

Tablet OptiView XG jest doskonałym narzędziem dla każdego administratora sieci, które w znaczący sposób usprawni jego codzienną pracę. Wyjątkowa forma urządzenia zapewnia mobilność oraz pozwala analizować i rozwiązywać problemy podłączając się do dowolnego miejsca w sieci. Urządzenie pozwala nie tylko monitorować stan działania infrastruktury sieciowej oraz usług, ale również proaktywnie rozwiązywać napotykane problemy. Dzięki integracji czterech bardzo istotnych obszarów w jednym urządzeniu, stanowi unikalny przykład wszechstronnego narzędzia dla specjalistów IT, dla których możliwość szybkiego eliminowania problemów sieciowych jest szczególnie ważna. Szereg dodatkowych funkcjonalności umożliwia także wgląd w zasoby serwerów wirtualnych, mierzenie wydajności łączy WAN oraz śledzenie użytkowników mobilnych.

Główne cechy

  • Szeroki wybór interfejsów (miedzianych, światłowodowych oraz radiowych), umożliwiający zautomatyzowaną analizę ruchu zarówno w sieciach LAN, jak również WLAN oraz przechwytywanie pakietów z szybkością do 10 Gb/s.
  • Identyfikacja infrastruktury sieciowej oraz klasyfikacja wykrytych urządzeń z podziałem na routery, przełączniki, serwery fizyczne i wirtualne, urządzenia VoIP, kontrolery WLAN, itd.
  • Tworzenie globalnych map sieci, ze wskazaniem połączeń między urządzeniami wraz z informacjami o połączeniach lokalnych z każdego wykrytego urządzenia.
  • Możliwość wskazania podłączenia użytkowników do sieci bezprzewodowych WLAN.
  • Automatyczna analiza stanu infrastruktury ze wskazaniem napotkanych problemów sieciowych, ich dokładnym opisem, czasem wystąpienia oraz rekomendacjami co do ich usunięcia.
  • Wykonywanie testów wydajności sieci zgodnie z najnowszym standardem ITU-T Y.1564, w tym pomiar takich parametrów, jak opóźnienie pakietów, zmienność opóźnienia (Jitter), poziom strat pakietów oraz dostępność urządzeń lub usług.
  • Mobilność pozwalająca analizować oraz rozwiązywać problemy sieciowe i aplikacyjne z dowolnego miejsca w sieci. Możliwość szybkiej identyfikacji wąskich gardeł w sieci dzięki analizie ścieżek połączeń oraz urządzeń pośredniczących w transmisji.
  • Analiza proaktywna umożliwiająca definiowanie regularnie powtarzanych testów infrastruktury i usług, udostępnianie danych dotyczących wydajności oraz potencjalnych problemów.
  • Analiza środowiska WLAN za pomocą narzędzi AirMagnet WiFi Analyzer, Spectrum XT oraz SurveyPRO.
  • Pomiar wydajności środowiska Vmware, umożliwiający analizę dostępności Hypervisorów, wykorzystania interfejsów wirtualnych oraz poziomów obciążenia zasobów (CPU, pamięć).