OCHRONA NA POZIOMIE SIECI

Poczta elektroniczna jest niezbędnym medium komunikacyjnym i jedną z najbardziej krytycznych usług komunikacyjnych w każdym biznesie. Zdolność e-maili do błyskawicznej dystrybucji szerokiej gamy informacji między firmami, granicami politycznymi i geograficznymi, czyni go podstawowym narzędziem pracy, ale równocześnie także wielkim wyzwaniem z punktu widzenia bezpieczeństwa.

Rozwiązania dostępne w ramach platformy Proofpoint Enterprise Protection Suite, takie jak Targeted Attack Protection zapewniają kompleksową ochronę przed zagrożeniami poczty elektronicznej, włączając w to ochronę przed złośliwym oprogramowaniem (malware), wyłudzaniem informacji (phishing) oraz innymi formami niepożądanych lub niebezpiecznych treści.

Dodatkowo w ramach Proofpoint Enterprise Privacy Suite dostępne są funkcjonalności zapewniające ochronę informacji wrażliwych oraz prywatnych, zapobiegające wyciekom informacji poufnych wysyłanych z wykorzystaniem poczty elektronicznej (DLP) oraz zapewniające zgodność z powszechnie stosowanymi międzynarodowymi i branżowymi regulacjami w zakresie ochrony danych.

Całość dopełnia moduł Proofpoint Encryption, automatycznie szyfrujący wskazane polityką wiadomości email, zmniejszając ryzyko powiązane z naruszeniami przepisów, utratą danych i złamaniem polityki korporacyjnej. Wiadomości mogą być szyfrowane z wykorzystaniem technologii S/MIME, PGP lub mogą być publikowane w bezpiecznym portalu, zapewniającym szyfrowany dostęp do informacji.

Kompleksowa ochrona prywatności i zapobieganie utracie danych

Na całym świecie obserwuje się tendencję do wprowadzania coraz bardziej restrykcyjnych przepisów w zakresie ochrony danych, nakładających ostrzejsze wymogi dotyczące powiadomień o naruszeniach, a także wyższe grzywny oraz innego rodzaju kary dla organizacji zbyt lekko podchodzących do zapewnienia bezpieczeństwa w tym zakresie.

Proofpoint Enterprise Privacy jest kompleksowym narzędziem, zapobiegającym utracie danych dla organizacji poprzez pocztę elektroniczną. Rozwiązanie to zapewnia zgodność z regulacjami oraz zachowuje poufność cennych aktywów i danych korporacyjnych dzięki zastosowaniu mechanizmów analizy i klasyfikowania dokumentów. Wykorzystywane w tym celu dostosowywalne zasady i słowniki oraz inteligentne identyfikatory pozwalają na automatyczne wyszukiwanie informacji niejawnych, takich jak chronione informacje zdrowotne czy informacje finansowe, po czym (stosownie do wymagań polityki) blokują lub szyfrują przesyłane treści.

Wielowarstwowa ochrona przed zagrożeniami (MLTP)

Proofpoint Enterprise Protection do ochrony przed wszystkimi rodzajami złośliwego oprogramowania wykorzystuje technologie wykrywania wirusów oparte o sygnatury oraz sposób zachowania wirusów w czasie rzeczywistym. Zastosowane mechanizmy skuteczne są również w przypadku nowych rodzajów złośliwego kodu, na początkowym etapie rozprzestrzeniania się, zapewniając kompleksowe bezpieczeństwo użytkowników poczty elektronicznej.

Zastosowany w tym rozwiązaniu moduł Proofpoint Dynamic Reputation podejmuje decyzje dotyczące akceptacji, odrzucenia lub zatrzymania przychodzących wiadomości email, wykorzystując zaawansowane mechanizmy uczenia maszynowego do ciągłej analizy reputacji na poziomie lokalnym i globalnym, w celu zapewnienia ochrony wszystkich klientów przed atakami przy pierwszych oznakach działalności złośliwego oprogramowania.

Rozwiązanie może być także zintegrowane z usługą Proofpoint Targeted Attack Protection zapewniającą organizacjom kompleksową ochronę przed zaawansowanymi, ukierunkowanymi i rozciągniętymi w czasie zagrożeniami. Dzięki wykorzystaniu technik przetwarzania dużych zbiorów danych (BigData), system modeluje standardowe zachowanie pracowników w zakresie korespondencji elektronicznej w organizacji, co następnie umożliwia identyfikację nowych zagrożeń natychmiast po ich wystąpieniu. Panel kontrolny zapewnia administratorom wgląd w informacje o atakach, celach oraz ich metodach, umożliwiając szybkie reagowanie i bieżącą ochronę organizacji.

Technologia uczenia maszynowego Proofpoint MLX

Zaprojektowana dla globalnych przedsiębiorstw technologia wykrywania wielojęzycznego spamu i wyłudzania informacji, oferuje maksymalną ochronę przed zagrożeniami poczty w dowolnym języku i systemie kodowania znaków. Proofpoint MLX weryfikuje setki tysięcy atrybutów wiadomości email, precyzyjnie wykrywając spam tekstowy, obrazkowy i załącznikowy. Dodatkowo pozwala na zatrzymywanie wiadomości wyłudzających informacje oraz automatycznie dostosowuje się do nowych zagrożeń, gdy tylko takie się pojawią.

Proofpoint Enterprise Protection oferuje najwyższą skuteczność ochrony przed wszelkiego rodzaju niechcianymi wiadomościami z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć w analizie reputacji treści, zapewniając gwarancję ponad 99% skuteczności dla wdrożeń w chmurze oraz 99,8% lub wyższą dla wdrożeń u klientów.

Tym samym Proofpoint Enterprise Protection staje się najbardziej zaawansowanym, dedykowanym systemem do ochrony przed zagrożeniami przesyłanymi w wiadomościach poczty elektronicznej, zapewniając jednocześnie najskuteczniejszą na rynku ochronę przed spamem. Uzupełnienia w postaci zaawansowanego modułu chroniącego przed wyciekiem informacji, modułu szyfrowania wiadomości oraz modułu archiwizacji dodatkowo podnoszą walory tego rozwiązania, pozwalając tym samym na dopasowanie do wymagań poszczególnych organizacji.

Główne cechy

 • Kompleksowa ochrona poczty. Ochrona przed wyłudzaniem informacji, SPAM’em i wirusami zapewnia wzmocnienie zasad bezpieczeństwa poczty elektronicznej oraz śledzenie wiadomości i szyfrowanie TLS w ramach jednej, spójnej platformy.
 • Wielowarstwowa ochrona przed zagrożeniami.

• Dogłębna analiza treści, zapewniana przez technologię Proofpoint MLX, na potrzeby precyzyjnej klasyfikacji zagrożeń, obejmujących wyłudzanie informacji, SPAM i złośliwe oprogramowanie.
• Zaawansowana ochrona antywirusowa z ochroną podpisu elektronicznego.
• Usługa Dynamic Reputation podwyższająca poziom reputacji Global IP i URL.

 • Wszechstronne zarządzanie. Pełna kontrola oraz elastyczność w wyborze preferencji, zasad, aktywnych usług, kontroli użytkownika końcowego, alertów i raportowania w zakresie bezpieczeństwa poczty.
 • Ochrona przed wyciekiem informacji. Ochrona przed wyciekiem informacji prywatnych i poufnych w wiadomościach email i protokołach sieciowych z precyzyjnym wykrywaniem wykorzystującym inteligentne identyfikatory, dostosowywalne słowniki oraz zaawansowane, uczące się systemy.
  Szyfrowanie wiadomości. Bezpieczna komunikacja z klientami przy użyciu wbudowanego modułu szyfrowania wiadomości email, działającego w oparciu o konfigurowalne zasady i powszechnie uznawane metody kodowania (S/MIME, OpenPGP, bezpieczny portal).
 • Ochrona przed phishingiem. Podpisywanie kluczem DKIM w celu powstrzymywania zarówno tradycyjnych, jak i ukierunkowanych ataków typu phishing. Możliwość dodatkowego wzmocnienia ochrony w tym zakresie poprzez wykorzystanie opcji Sender Policy Framework (SPF) oraz Bounce Address Validation (BATV).
 • Ochrona przed spamem wysyłanym na zewnątrz. Proofpoint Enterprise Protection chroni reputację organizacji poprzez skanowanie wychodzących wiadomości pod kątem spamu oraz niechcianego oprogramowania. Skuteczność wykorzystywanej w tym celu technologii Proofpoint MLX, bazującej na szczegółowej kontroli treści, przekracza 99,9%.
 • Alarmowanie oraz śledzenie wiadomości. Alarmowanie w czasie rzeczywistym zapewniające administratorom pełen wgląd w stan systemu pocztowego. Zaawansowane funkcje śledzenia wiadomości, działające w oparciu o dziesiątki kryteriów wyszukiwania, wykorzystują wysokowydajny silnik wyszukiwania do filtrowania trudnych do zlokalizowania logów.
 • Zaawansowane raportowanie.

• Proste przeglądanie, śledzenie i raportowanie zdarzeń naruszenia zasad zgodności.
• Raportowanie trendów.
• Zaawansowane zarządzanie incydentami.
• Ponad 60 prekonfigurowanych raportów (w tym dotyczących regulacji HIPAA, SOX, GLBA, PCI DSS, SEC).

 • Elastyczna architektura. Spełnienie wymogów strategii wdrożeniowych każdego przedsiębiorstwa – możliwe jest wdrożenie zarówno na maszynach fizycznych i wirtualnych w środowisku klienta, jak również przeniesienie usług ochrony do infrastruktury producenta (cloud z logicznym odizolowaniem środowisk przypisanych poszczególnym klientom) oraz zastosowanie rozwiązań hybrydowych.
 • Archiwizowanie wiadomości. Rozwiązanie zapewnia funkcjonalność archiwizowania wskazanych polityką wiadomości poczty elektronicznej, zapewniając zgodność z regulacjami oraz wymaganiami poszczególnych organizacji. W szczególności możliwe jest kopiowanie wiadomości spełniających określone kryteria, takie jak adresy nadawców i odbiorców, czy zawartość wiadomości.