OCHRONA STACJI i SERWERÓW

InfografikaFirma McAfee istnieje na rynku IT od niemal 30 lat i przeszła w tym czasie ogromną ewolucję. Działając od początku swojej historii na rynku bezpieczeństwa, stała się największym dostawcą rozwiązań ochrony sieci, aplikacji i systemów teleinformatycznych, zmierzając w kierunku budowania zunifikowanego systemu bezpieczeństwa IT.

System ten, oparty na architekturze Security Connected, pozwala na komunikację i automatyzację procesów w obrębie rozwiązań ochrony IT, umożliwiając osiągnięcie wyższego poziomu bezpieczeństwa, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

Dzięki automatyzacji i integracji środowisko reaguje szybciej i skuteczniej na wykryte zagrożenia – zwłaszcza na ataki typu „zero-day”. Jest to cecha szczególnie istotna ze względu na niezwykle szybką ewolucję zagrożeń.

Unikalna konsola zarządzająca

McAfee dostarcza rozwiązania adresujące wszystkie ważne potrzeby obszaru bezpieczeństwa IT. Szczególnie istotną cechą tych rozwiązań jest możliwość zarządzania większością z nich z wykorzystaniem pojedynczej, centralnej konsoli – McAfee ePolicy Orchestrator (ePO).

McAfee, zapewniając zaawansowane funkcje w zakresie tworzenia raportów i kreowania polityk bezpieczeństwa, ułatwia organizacjom podejmowanie szybkich i skutecznych decyzji, co zdecydowanie zwiększa poziom ochrony przed zagrożeniami oraz wspomaga zarządzanie zgodnością z regulacjami. Producent wraz z konsolą zarządzającą dostarcza wiele predefiniowanych raportów oraz mechanizm łatwego tworzenia nowych, dostosowanych do własnych wymagań.

ePO zapewnia 4 poziomy integracji

 • Integracja na poziomie agenta – konsola ePO wykorzystuje pojedynczego agenta do zarządzania produktami zabezpieczającymi stacje i serwery.

  Korzyści:
  Oszczędności wynikające z uproszczenia sposobu utrzymywania polityk ochrony.
 • Integracja zarządzania – pojedyncza konsola zarządzania zapewnia możliwość wdrażania oraz wymuszania zmian w konfiguracji poszczególnych modułów ochrony.

  Korzyści:
  Zapewnia scentralizowane zarządzanie i wdrażanie rozwiązań bezpieczeństwa w całej firmie.
 • Integracja danych – ePO współdzieli dane ze wszystkich rozwiązań i wykorzystuje je do tworzenia raportów na temat zdarzeń i zgodności z regulacjami.

  Korzyści:
  Informacje na temat zagrożeń i słabych punktów są przekazywane do jednej konsoli.
 • Integracja aplikacji – Konsola ePO gromadzi informacje na temat rozwiązań McAfee zainstalowanych w przedsiębiorstwie, zarządzania zgodnością, kanałów e-mail i Internet oraz środowiska zabezpieczeń stacji i serwerów.

  Korzyści:
  Scentralizowany system informacyjny oraz gotowe do wykorzystania szablony zabezpieczeń umożliwiają szybszą reakcję na ataki lub infekcje.

Główne cechy

 • Wdrożenie skutecznej strategii bezpieczeństwa. Konsola zapewnia doskonałą integrację wielu produktów, ujednolicone zarządzanie, tworzenie raportów oraz przeprowadzanie audytów wszystkich wykorzystywanych rozwiązań McAfee.
 • Oszczędność pieniędzy i korzyści dla przedsiębiorstwa. Zastosowanie pojedynczego, zintegrowanego agenta wraz z pojedynczą konsolą obsługującą wiele rozwiązań bezpieczeństwa, zapewnia oszczędności. Wynikają one m.in. ze zmniejszenia nakładów sprzętowych oraz czasowych związanych z utrzymaniem środowiska. Unifikacja wielu konsol zarządzających do jednej konsoli ePO, powoduje maksymalne zredukowanie liczby wykorzystywanych serwerów oraz czasu pracy administratorów.
 • Szybka identyfikacja zagrożeń. Wykorzystując korelację informacji otrzymywanych z zarządzanych rozwiązań bezpieczeństwa, konsola ePO zapewnia błyskawiczne otrzymywanie danych na temat zagrożeń i słabości systemów. Wiedza ta może być wykorzystana do przygotowywania polityk blokujących rożnego rodzaju zagrożenia, a w efekcie – blokowanie zagrożeń w maksymalnie krótkim czasie od ich wykrycia.
 • Szybki czas reakcji na zagrożenia. Konsola ePO zapewnia niespotykaną szybkość aktualizacji i rekonfiguracji zarządzanych komponentów McAfee.
 • Konsola dostępna przez przeglądarkę internetową. Dostęp do konsoli ePO możliwy jest z dowolnej lokalizacji, bez potrzeby instalowania oprogramowania na stacjach roboczych.
 • Panel główny dostosowywany do indywidualnych potrzeb. Konsola ePO oferuje pełną personalizację rodzaju oraz sposobu wyświetlania danych w oknie głównym. Przedstawiane w konsoli zestawienia i raporty są w pełni edytowalne, pod względem sposobu prezentacji danych, jak i zawartości.
 • Synchronizacja z Microsoft Active Directory. Synchronizacja z Microsoft Active Directory znacznie przyspiesza i ułatwia pracę w środowiskach z dużą liczbą stacji roboczych. McAfee ePO może w pełni odzwierciedlać strukturę AD, może również zawierać grupy synchronizowane tylko z poszczególnymi kontenerami. McAfee wPolicy Orchestrator zapewnia także wsparcie dla wielu rozłącznych domen Active Directory oraz wykorzystanie ich jako źródło informacji uwierzytelniających.
 • Automatyzacja codziennych czynności. Konsola ePO oferuje pełną automatyzację procesu generowania raportów, zapytań, procesów aktualizacyjnych oraz alertów. w przypadku raportów istnieje możliwość eksportu danych do wielu popularnych formatów plików. Generowane raporty można wysyłać jako załącznik na wskazany adres poczty elektronicznej.
 • Szczegółowa kontrola dostępu w oparciu o role użytkowników. Konsola ePO oferuje pełną gradację uprawnień. Role przydzielane dla konkretnego konta bazują na gotowych zestawach uprawnień, zapewniając wgląd do określonych informacji wybranym pracownikom. Dostęp do systemu może zostać ograniczony na poziomie grupy lub lokalizacji. Użytkownicy z ograniczonymi uprawnieniami mają dostęp tylko do wyznaczonej części systemu, a także raportów i widoków panelu zarządzającego, a ich raporty, zapytania i panele będą dotyczyły tylko tej części obiektów.